Đức — Bờ Biển Ngà

1 - 1
Full Time

Bỉ — Italy

1 - 2
Full Time

Đức — Hungary

2 - 2
Full Time

Bồ Đào Nha — Đức

2 - 4
Full Time

Pháp — Đức

1 - 0
Full Time